Katalog výrobků


KSÚR

 

KSúr AT® moderní, složitá kinematická jednotka, která odpovídá nejvyšším požadavkům ke přesnosti a kvalitě (vysoce přesné soustružení a frézování součástí).

 Každý kloub se skládá z:

Těleso je vyrobenz legované ocele velké pevnosti se středním obsahem uhlíku, která podléhá chemickému tepelnomu zpracování ( -0,25 %; Si – 0,22%; M 0,65% 269). Má vysoké ukazatele tvrdosti a houževnatosti. Obrábění drážek na vnitřním povrchu tělesa, je uskutečněné s vysokou přesnosti, co dovoluje hlavní třecí dvojici kulička-drážka fungovat za podmínek vysokých zatížení. Drážky pod kuličky ve vnitřním kloubu rovné, a ve vnějším zaoblovací. Poslední zajišt’ují nutný úhel otáčení. Rovné drážky umožňují součástím kloubu volný pohyb, vyrovnávající výkyvy předního podvěsu a hnacích ústrojů.

Odlučovač– pracovní povrchy mají vysokou pevnost (sβ více než 120 kgs/mm²), a také mez pružnosti (sp, více než 105 kgs/mm²), které jsou schopné snášet za podmínek příčného a podélného otáčení vysoké axiální a příčné zatížení.

Vnitřní objímka – má vysokou mez pevnosti v ohybu (so ≥ 110 – 120 kgs/mm²), co dovoluje při práci ve drážkovém spoji s předním hřídelem snášet zatížení vysokého krouticího momentu.

Šest  kuliček – zajšt’ují rovnoměrný převod krouticího momentu. Mají vysokou mez pružnosti a kluzu, vysoký stupeň přesnosti (± 0,6 mkm), co dovoluje za podmínek stálých dynamických a rázových zatížení mít vysokou provozní životnost.

 

 Klouby  stejných  úhlových  rychlostí

 

poř.čís.

Kód AT

Název

Použití

1

AT 2108-2215012

KSúr vnitřní

VAZ 2108-2109

2

AT 2108-2215013

KSúr vnější

VAZ 2108-2109

3

AT 2141-4512214

KSúr vnitřní

2141

4

AT 2141-4512215

KSúr vnější

2141

5

AT 2121-3120212

KSúr vnější

VAZ 2121

6

AT 1102-8152995

KSúr vnější

ZAZ 1102

7

AT 1102-8152990

KSúr vnitřní

ZAZ 1102

 

POHONY PŘEDNÍCH KOL

 

poř.čís.

Kód AT

Název

Použití

1

AT 5011-008CV

Pohon předního kola levý kompletní

VAZ 2108-2109

2

AT 5010-008CV

Pohon předního kola pravý kompletní

VAZ 2108-2109

 

  

1994-2007 © Všechna práva vyhrazena