Katalog výrobků


LOŽISKA KLUZNÉ

 

Kluzné ložisko AT® optimálně vyhovuje požadavkům zvyšení životnosti provozuschopnosti a spolehlivosti třecích jednotek auta, poskytují možnost zachovávat hydrodynamický režim tření při spouštění a zastavení, a také při mžikových přetíženích.

Díky použití současných technologií, přednosti bimetalických s ocelovým základem hliníkových antifrikčních kluzných ložisekAT® je jejich pevnost, dobrá tepelná vodivost, odolnost vůčí teplotám. Následkem čeho se dosahují optimální pro tento třecí jednotku charakteristiky, které zajišťují nutnou provozní životnost. Jako hliníkový antifrikční slitina pro výrobu bimetalických pásků metodou válcování s následujícím lisováním z nich vložek se používá slitina (optimální pro tento třecí jednotku) s chemickým složením: cín: 17,5-22%, měd’: 0,8-1,2%, železo: do 0,75%, křemík: méně 0,75%, titan: 0,02-0,2%, zbývající – hliník, při  tloušťce vrstvy do 1 mm.

Pro kontrolu charakteristik AT® byl uskutečněn exteriérový pokus v ústavu nauky o materiálech I.M.Franceviča (tribotechnická laboratoř). Zkoušky se uskutečňovaly na základě ukazatelů zdůvodněných původským osvědčením č.1834508 MKI GO1 č.3/56 ode dne 12.06.1990.

Ukazatele:

Zkušební hodnota ukazatelů (lineární opotřebení povrchu) vložek AT®:

- odolnost proti opotřebení při statickém a dynamickém zatížení: Os = 13,5 mkm; Od = 38,17 mkm;

- síla tření při statickém a dynamickém zatížení: Fs = 13,21 N; Fd = 3,85 N.

Z výsledků provedené zkoušky lze s jistotou řící, že vložky znáčky AT® mají vysokou odolnost proti opotřebení při dynamickém zatížení a nízký součinitel tření, což je v souhrnu za podmínek dynamického zatížení rozhodně důležitým ukazatelem, určujucím jeho provozní charakterisktiky.

Charakteristický rysem vložek AT® jsou technologické otvory v ojničních vložkách, které slouží pro podávání oleje  pod tlakem přes otvory v ojnici na stěny válce při práci motoru. To přispívá zlepšení mazání v jedné z samých zatížených dvojic tření píst-válec, co znáčně  smenšuje součinitel tření a prodlužuje životnost motoru.

Stálá kontrola jakosti a přesné dodržení technologií při výrobě hliníkových antifrikčních kluzných ložisekAT® zajišt’ují:

- nízký součinitel tření a vysokou odolnost proti opotřebení;

- dobrou zabíhavost do hřídele;

- dobré mechanické vlastnosti: tvrdost antifrikční slitiny (НВ 26-32) je menší než tvrdost hřídele;

- možnost snášet měrné zatížení (330 kgs/sm2);

- schopnost dobře  zachovávat mazadlo;

- dobrou tepelnou vodivost, která je nutná pro odvádění tepla od povrchu tření do těla ložiska, zajišt’ující pracovní schopnost  do teploty 1200 С;

- korozní odolnost.

 

poř.čís.

Kód AT

Název

Rozměry

Použití

1

AT 2101-102-01

Vložky základní

typové

VAZ 2101-2107

2

AT 2101-102-11

Vložky základní

0,25

VAZ 2101-2107

3

AT 2101-102-12

Vložky základní

0,50

VAZ 2101-2107

4

AT 2101-102-13

Vložky základní

0,75

VAZ 2101-2107

5

AT 2101-102-14

Vložky základní

1,00

VAZ 2101-2107

6

AT 2101-104-01

Vložky ojniční

typové

VAZ 2101-2109

7

AT 2101-104-11

Vložky ojniční

0,25

VAZ 2101-2109

8

AT 2101-104-12

Vložky ojniční

0,50

VAZ 2101-2109

9

AT 2101-104-13

Vložky ojniční

0,75

VAZ 2101-2109

10

AT 2101-104-14

Vložky ojniční

1,00

VAZ 2101-2109

11

AT 2108-102-01

Vložky základní

typové

VAZ 2108-2109

12

AT 2108-102-11

Vložky základní

0,25

VAZ 2108-2109

13

AT 2108-102-12

Vložky základní

0,50

VAZ 2108-2109

14

AT 2108-102-13

Vložky základní

0,75

VAZ 2108-2109

15

AT 2108-102-14

Vložky základní

1,00

VAZ 2108-2109 

1994-2007 © Všechna práva vyhrazena