Katalog výrobků


KARBURÁTORY

 

KarburátorAT® – spádový emulzního typu dvoukomorový, mající vyrovnanou plovákovou komoru, systém odsávání  válcových plynů za škrticí klapku. Vysoce kvalitní obrábění kanálů dávkovacích systémů přispivá jakostnímu vytváření směsi. Těleso karburátoru je vyrobeno pomocí přesného tlakového lití (přesnost odlitků ne níže 3-í třídy, a drsnost povrchu ne níže 5-é třídy). Vysoce technologické konstrukční návrhy přispívají dosažení maximálního výkonu při poměrné spotřebě paliva.  

Hlavní jednotky a dávkovací prvky

- dva hlavních dávkovacích systémy – prvotní a sekundární komor;

- přechodné systémy prvotní a sekundární komor;

- autonomní systém běhu naprázdno v prvotní komoře s kvantitativním nastavením  směsi konstantního složení;

- ekonomizér nuceného běhu naprázdno pro vypnutí přívodu směsi za nuceného běhu naprázdno;

- akcelerační membránové čerpadlo s mechanickým pohonem;

- ekonostat s vyvedením do sekundární komory;

- poloautomatický systém spouštění a prohřátí motoru s ručním řízením a pneumatickým vyrovnávačem;

- hrdlo ventilačního systému válcu motoru;

- hrdlo systému ovládání ventilem  recirkulace plynných spalin motoru

 

Ukazatele

1

komora

2

komora

Průměr difuzoru, mm

21

25

Číslo tárování vstřikovací trysky

3,5

4,5

Průměr hlavní palivové dýze, mm

1,07

1,62

Průměr hlavní vzduchové dýze, mm

1,70

1,70

Číslo tárování emulzní trubičky

F15

F15

Průměr palivové dýze volnoběhu, mm

0,50

0,60

Průměr vzduchové dýze volnoběhu, mm

1,70

1,70

Průměr rozprašovače akceleračního čerpadla, mm

0.40

Průměr trysky akceleračního čerpadla, mm

0.40

Výkon akceleračního čerpadla během 10 plných chodů, cm3

7±25%

Průměr palivové dýze ekonostatu, mm

 

1,50

Průměr vzduchové dýze ekonostatu, mm

 

1,20

Průměr emulzní dýze ekonostatu, mm

 

1,50

Průměr vzduchové dýze spouštěcího zařízení, mm

0,70

Vzdálenost plováku od víka karburátoru s vložkou , mm

6,5±0,25

     

poř.čís.

Kód AT

Název

Použití

Objem motoru

1

AT 7010-005С

Karburátor

VAZ 2101-2105

1,2/1,3

2

AT 7010-007C

Karburátor

VAZ 2106-2107

1,5/1,6

 

Spolehlivé spouštění chladného a  horkého motoru

Stabilní práce motoru ve všech provozních poměrech

Odpovědnost požadavkům OST 37.001.054-86

Provoz za jakýchkoliv silničních a klimatických podmínek

  

1994-2007 © Všechna práva vyhrazena